CLB

Logo_met_Afb_en_GO_Zwart_Groen Directeur:
Sofie Viaene
Tel. 056 22 56 61 – Fax 056 25 72 95
sofie.viaene@g-o.be

http://www.clbkortrijk.be


Hoofdvestiging:

Henri Nolfstraat 11 - 8500 Kortrijk

Consultatiekabinetten:

  • De Bethune

Burg. F. de Bethunelaan 4B - 8500 Kortrijk
Tel 056/22 56 61 - Fax 056/22 73 13
clb.kortrijk.bethune@g-o.be

  • Roeselare

Hugo Verrieststraat 36 - 8800 Roeselare
Tel 051/22 64 54  - Fax 051/24 37 97
clb.kortrijk.roeselare@g-o.be

  • Menen

Stationsstraat 43 - 8930 Menen
Tel 056/51 28 55 - Fax 056/51 96 93
clb.kortrijk.menen@g-o.be

  • Marke

Bruyningstraat 20 - 8510 Marke
Tel 056/22 56 61 - Fax 056/25 72 80
clb.kortrijk.marke@g-o.be

  • Izegem

Bellevuestraat 28 - 8870 Izegem
Tel 056/22 56 61 - Fax 051/30 23 62
clb.kortrijk.izegem@g-o.be