Jobs

Binnen de Scholengroep 26 – ‘Mandel en Leie’ werken ruim 1.600 personeelsleden, gespreid over 36 scholen en instellingen met 57 vestigingsplaatsen. Het grootste deel bestaat natuurlijk uit leerkrachten maar er zijn nog heel wat andere functies.

Het decreet rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 maakt een indeling in:

Een derde groep medewerkers is het onderhoudspersoneel. In het vakjargon spreken wij van het ' meester-, vak- en dienstpersoneel', kortweg MVD. Hun werk levert een belangrijke bijdrage aan de werking van de scholen. Deze contractuele medewerkers worden aangesteld en betaald door de Scholengroep zelf. Nieuwe vaste benoemingen kunnen in deze personeelscategorie niet worden uitgesproken.