Privacyverklaring

De website www.scholengroep26.be is de officiële website van Scholengroep "Mandel en Leie".

Centrale cel:
Hugo Verrieststraat 68
8800 Roeselare
sgr26@g-o.be

Informatie op onze website

Wij willen u via onze website correcte informatie aanbieden. Wij doen dit met de grootst mogelijke zorg en aandacht voor kwaliteit. Meent u toch foutieve informatie te lezen op onze site, contacteer dan onze webmaster.

Persoonsgegevens

Scholengroep Mandel en Leie hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de webstek beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de Europese richtlijn van 1995 tot bescherming van persoonsgegevens. 

Scholengroep Mandel en Leie geeft u daarbij de volgende waarborgen:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de webstek.

Foto's

Op de website publiceren we regelmatig foto's van onze activiteiten. Het is evident dat er personen zijn afgebeeld die deelnemen aan deze activiteiten. We vragen zoveel mogelijk op voorhand de toestemming aan de betrokken personen. Indien u als betrokkene toch een bezwaar hebt tegen publicatie, contacteer dan onze webmaster. De foto waarop u bent afgebeeld, zal dan onmiddellijk van onze website verwijderd worden.

Indien u vaststelt dat enkele objecten onrechtmatig gebruikt worden, gelieve met de webmaster contact op te nemen.

Scholengroep Mandel en Leie treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.

Contact

Webmaster Scholengroep Mandel en Leie 

Hugo Verrieststraat 68
8800 Roeselare

Stuur email: webmaster@sgr26.be
Tel.: 051 26 75 57
Fax: 051 26 75 68