College van directeurs

Hierin zetelen alle directeurs van de scholen en van de centra voor volwassenenonderwijs en leerlingenbegeleiding die deel uitmaken van de scholengroep. De algemeen directeur is voorzitter van het college van directeurs.

De bevoegdheden van het College van Directeurs kunt u nalezen in het Bijzonder Decreet van betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 (artikel 26 t.e.m. 27).

Reacties zijn gesloten.