Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is deinrichtende macht van alle scholen die behoren tot de scholengroep.
Deze raad is bevoegd voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het materieel en financieel beleid voor alle scholen en instellingen van de scholengroep.

Elke vier jaar zijn er verkiezingen. Zes leden worden rechtstreeks verkozen door de leden van de schoolraad. De rechtstreeks verkozen leden worden via coƶptatie aangevuld met drie leden op voorstel van het college van directeurs. De algemeen directeur maakt deel uit van de raad van bestuur met raadgevende stem.

Meer details vindt u in het Bijzonder Decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 in het hoofdstuk over de raad van bestuur van de scholengroep (artikel 21 t.e.m. 25).

Raad van Bestuur SGR 26 Mandel en Leie:

  • Yvan Winne, voorzitter
  • Caroline Oosthuyse
  • Billy Buyse
  • Marc Casteleyn
  • Sonia Roose
  • Bjorn Staelens
  • Eddy Mondy
  • Chantal Declercq
  • Philippe Neve

Algemeen directeur:

  • Diter Den Baes

Reacties zijn gesloten.