tel. 051 26 75 50 Hugo Verrieststraat 68 | Roeselare | info@sgr26.be

Algemeen directeur

Vanaf 1 januari 2018 heeft dhr. Diter Den Baes het mandaat van algemeen directeur opgenomen.

De aanduiding en de bevoegdheden van de algemeen directeur worden vastgelegd bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs (artikel 28 tot 30)