tel. 051 26 75 50 Hugo Verrieststraat 68 | Roeselare | info@sgr26.be

MVD – communicatie

WAT IS NIEUW?

Verhoging barema’s AMVD (arbeiders en bedienden) ingevolge indexatie met 2% vanaf 1 september 2022;


– Aanpassing kilometervergoeding naar 0.4170 €/km vanaf 1 juli 2022;
– Hoorplicht bij ontslag ingevolge gedrags- en/of functioneringsproblemen inzonderheid bij het ontslag om dringende reden;
– Verhoging barema’s AMVD (arbeiders en bedienden) ingevolge indexatie met 2% vanaf 1 juni 2022;
– Verhoging barema’s AMVD (arbeiders en bedienden) ingevolge indexatie met 2% vanaf 1 april 2022;
– Verhoging barema’s AMVD (arbeiders en bedienden) ingevolge indexatie met 2% vanaf 1 februari 2022;
– Nieuwe grensbedragen loonbeslag vanaf 1 januari 2022;
– Nieuwe schalen bedrijfsvoorheffing en verminderingen vanaf 1 januari 2022;
– Toezichters krijgen ook de korte schoolvakanties en lesvrije dagen (en dus ook de inbegrepen feestdagen) doorbetaald vanaf 1 januari 2022;
– Fietsvergoeding wordt opgetrokken naar 0,21 €/km vanaf 1 januari 2022;
– Bestaanszekerheidsvergoeding busbegeleiders wordt opgetrokken tot 10 € per dag volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid vanaf 1 juli 2022;
– Aangepaste modellen en nieuw model ontslag wegens definitieve arbeidsongeschiktheid na re-integratie;

DOWNLOADS

in constructie (GO! centraal is bezig met de laatste aanpassingen en zal deze vermoedelijk communiceren eind februari 2023)

VERSIE 01-01-2023