tel. 051 26 75 50 Hugo Verrieststraat 68 | Roeselare | info@sgr26.be

College van directeurs

Hierin zetelen alle directeurs van de scholen en van de centra voor volwassenenonderwijs en leerlingenbegeleiding die deel uitmaken van de scholengroep. De algemeen directeur is voorzitter van het college van directeurs.

De bevoegdheden van het College van Directeurs kunt u nalezen in het Bijzonder Decreet van betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 (artikel 26 t.e.m. 27).

DIRECTIES SCHOLENGEMEENSCHAP BaO Roeselare

DIRECTIES SCHOLENGEMEENSCHAP BaO Kortrijk-Menen

DIRECTIES SCHOLENGEMEENSCHAP athena

DIRECTIES SCHOLENGEMEENSCHAP Secundair onderwijs MIR

DIRECTIES