tel. 051 26 75 50 Hugo Verrieststraat 68 | Roeselare | info@sgr26.be

Team centrale diensten

Diter Den Baes

Algemeen Directeur

Coördinerend Directeur SO

Directeur-coördinator
SGM BaO Roeselare

Directeur-coördinator
SGM Bao Kortrijk

Coördinator Centrale Diensten

Stafmedewerker

HRM

Directeur HRM

Statutair personeel 

Contractueel personeel, leerlingenvervoer, keukenwerking

ondersteuning dienst personeel

ondersteuning dienst personeel

Personeelsdienst
Kastor Pollux

Personeelsdienst
Kastor Pollux

FINANCIËN

Boekhouding

Verzekeringen & vast actief

Debiteuren

Debiteuren

Crediteuren

Crediteuren

ondersteuning dienst financiën

PREVENTIE & INFRASTRUCTUUR

Preventieadviseur

Coördinator infra

Planning en aansturing mobiele ploeg

SPOC & IKZ

Ondersteuning infra

Ondersteuning preventie

ICT

ICT-coördinator

ICT-coördinator

ICT-coördinator

ICT-coördinator
PR & Communicatie