tel. 051 26 75 50 Hugo Verrieststraat 68 | Roeselare | info@sgr26.be

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is de inrichtende macht van alle scholen die behoren tot de scholengroep.
Deze raad is bevoegd voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het materieel en financieel beleid voor alle scholen en instellingen van de scholengroep.

Elke vier jaar zijn er verkiezingen. Zes leden worden rechtstreeks verkozen door de leden van de schoolraad. De rechtstreeks verkozen leden worden via coöptatie aangevuld met drie leden op voorstel van het college van directeurs. De algemeen directeur maakt deel uit van de raad van bestuur met raadgevende stem.

Meer details vindt u in het Bijzonder Decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 in het hoofdstuk over de raad van bestuur van de scholengroep (artikel 21 t.e.m. 25).

LEDEN RAAD VAN BESTUUR SGR 26

Yvan Winne
Voorzitter

Diter Den Baes
Algemeen Directeur

Caroline Oosthuyse

Billy Buyse

Marc Casteleyn

Sonia Roose

Bjorn Staelens

Eddy Mondy

Chantal Declercq

Philippe Neve