tel. 051 26 75 50 Hugo Verrieststraat 68 | Roeselare | info@sgr26.be

Algemene vergadering

Per schoolraad zetelen 2 afgevaardigden in de algemene vergadering.

    1 afgevaardigde aangeduid door en uit ouders en gecoöpteerde leden van de schoolraad
    1 afgevaardigde aangeduid door en uit personeelsleden van de schoolraad.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

De bevoegdheid van de algemeen vergadering ligt op het vlak van het bekrachtigen van de begroting, de jaarrekening en de aanstelling van de algemeen directeur door de raad van bestuur.

JAARVERSLAG 2022