tel. 051 26 75 50 Hugo Verrieststraat 68 | Roeselare | info@sgr26.be

Disclaimer

Scholengroep Mandel & Leie besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die je vindt op deze website tekortkomingen vertoont, zal Scholengroep Mandel & Leie al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de website. Mail hiervoor naar webmaster@sgr26.be. Wij streven ernaar om jouw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen je een antwoord binnen 2 werkdagen.

Scholengroep Mandel & Leie spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Scholengroep Mandel & Leie kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter

Alle informatie op de websites van Scholengroep Mandel & Leie is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. Je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, neem je contact op met de betrokken coördinator of met het secretariaat.

De beheerder van deze website kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via dit kanaal kreeg. De filmpjes die je op deze website ziet, dienen louter ter illustratie.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Scholengroep Mandel & Leie beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Bescherming van persoonsgegevens

Scholengroep Mandel & Leie hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt.

Bij het invullen en doorgeven van gegevens via een webformulier op de website, zoals bijvoorbeeld het inschrijven in opleiding of een evenement, worden de verstrekte gegevens doorgestuurd naar de database van Scholengroep Mandel & Leie. Voor het uitoefenen van jouw rechten kan je contact opnemen met gdpr@sgr26.be.

De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.
Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kan je contact opnemen via gdpr@sgr26.be.
Versie 1- 2022-10-26