tel. 051 26 75 50 Hugo Verrieststraat 68 | Roeselare | info@sgr26.be

OKAN

Onthaalonderwijs is onderwijs dat de taalvaardigheid Nederlands én de sociale integratie van de anderstalige nieuwkomer bevordert. (OKAN = OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers)
Het onthaalonderwijs heeft tot doel de anderstalige nieuwkomer voor te bereiden op instromen in het gewoon onderwijs en de doorstroming te bevorderen in de reguliere klaspraktijk en de verdere schoolloopbaan.

Het onthaalonderwijs moet de anderstalige nieuwkomer in staat stellen op een efficiënte manier te functioneren in de klas, in overeenstemming met zijn leeftijd, als lerend individu en als lid van
de klas/-schoolgemeenschap.

Het onthaalonderwijs ontwikkelt bij de anderstalige nieuwkomer de nodige taal- en andere vaardigheden om de leerboodschappen, die in de toekomstige klas zullen verstuurd worden, te kunnen begrijpen en om deel te kunnen nemen aan het sociale verkeer dat in de klas en op school plaatsgrijpt. Deze vaardigheden moeten de anderstalige nieuwkomers in staat stellen zich te integreren in onze samenleving.

Het onthaalonderwijs, zowel het onthaaljaar als het vervolgjaar, maakt werk van actieve integratie van de anderstalige nieuwkomer in het schoolleven, waarbij de relatie van de anderstalige nieuwkomer met de klastitularis en de leeftijdgenoten de nodige aandacht krijgt. Leren omgaan met sociale en culturele verscheidenheid is hierin van groot belang.

BASISONDERWIJS
Alle basisscholen van de scholengroep staan open voor de inrichting van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en onderwijs voor gewezen anderstalige nieuwkomers.

SECUNDAIR ONDERWIJS
GO! Futura campus Menen
Vander Merschplein 54 – 8930 Menen
www.okan-menen.be

GO! MSKA Roeselare campus Tant
Hugo Verrieststraat 68 – 8800 Roeselare

GO! athena campus Drie Hofsteden
Hugo Verriestlaan 155 – 8500 Kortrijk
www.okan-kortrijk.be