tel. 051 26 75 50 Hugo Verrieststraat 68 | Roeselare | info@sgr26.be

Centra Leren en Werken

Je hebt gouden handen? Je past wat je leert graag onmiddellijk toe in de praktijk?
Als je 15 jaar of ouder bent en je hebt je eerste twee leerjaren van het middelbaar onderwijs achter de rug, dan kan je je bij ons inschrijven.

Het CLW biedt welomlijnde en arbeidsmarktgerichte opleidingen zoals Bouw, Hout, Lassen, Schilder, Verkoop, Verzorging, Horeca, Bakkerij, Elektriciteit, Personenzorg en PC-technicus.

Met twee voeten in de realiteit

Elke week heb je twee dagen les en ga je drie dagen werken. Je leert dus ook veel op de bedrijfsvloer. De inhoud van de opleidingen sluit naadloos aan op de arbeidsmarkt. Je behaalt getuigschriften en diploma’s die gelijkwaardig zijn aan die van het voltijds secundair onderwijs.