tel. 051 26 75 50 Hugo Verrieststraat 68 | Roeselare | info@sgr26.be

Missie

Scholengroep Mandel en Leie ondersteunt en faciliteert zijn instellingen om de visie van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap vorm te geven. Hun kerntaak om met een sterk team, een krachtig pedagogisch project te kunnen realiseren, krijgt hierdoor de nodige ondersteuning.
Wat we doen, doen we steeds in functie van onze leerlingen en cursisten. Participatief onderwijs dat hen in staat stelt om een voorsprong op morgen te nemen.


Een verhaal dat we enkel kunnen schrijven dankzij de inzet van onze medewerkers, die vanuit de scholengroep het vertrouwen krijgen om samen de school te maken die elke lerende verdient.

Als onderwijsverstrekker gaan we dan ook het engagement aan om:
De lerende te laten groeien – Medewerkers te laten groeien – Teams te laten groeien

De werking van de scholengroep steunt op volgende waarden:

Respect
We kunnen maar respectvol zijn als we aanvaarden dat iedereen verschillend is en tegelijkertijd inzien dat verschillend zijn een meerwaarde biedt. Waardering opbrengen voor elkaar en verdraagzaamheid tegenover de ander vormen de tweede en de derde grote pijler van respectvol zijn. Respectvolle mensen laten anderen ook in hun eigenwaarde en zien hen als gelijkwaardig. Het betekent ook respect voor de democratische structuren waarbij de inspraak van de onderwijsparticipanten een uitgangspunt is voor een gedragen besluitvorming en beleid.


Creatief en duurzaam ondernemen

Creativiteit betekent vooral durf, de durf om de zaken eens op een andere ma­nier aan te pakken, de durf om duurzaam te ondernemen. Door een beroep te doen op onze creativiteit scheppen we de mogelijkheid om allerlei zaken uit te proberen. We staan ook open voor andere ideeën en proberen die in te passen in ons leven.


Solidariteit
Solidariteit betekent in daad getuigen van medeverantwoordelijkheid voor elkaar en voor het geheel van de scholengroep. Dit steunt op een sterke samenhorigheid. De solidariteit beperkt zich niet enkel tot personen, maar komt tot uiting in de samenwerking van scholen en centra.


Integriteit
Eerlijkheid, oprechtheid, respect voor anderen, betrouwbaarheid en correctheid. Deze waarden zitten allemaal vervat in wat wij integriteit noemen. Deze waarden vertalen zich ook naar de praktijk omdat we integriteit definiëren als handelen naar de waarden die men uitdraagt.


Visie
De scholengroep biedt in zijn scholen en centra kwaliteitsvol onderwijs aan en werkt hierbij de verschillen als gevolg van de thuisbasis maximaal weg.
De scholen en centra zijn actief pluralistisch en zetten in op gelijke kansen. Ze respecteren elke filosofische, ideologische en godsdienstige overtuiging.
De gebouwen van scholen en centra zijn multifunctioneel en duurzaam. De deuren staan voor de wereld open waardoor levenslang en levensbreed leren mogelijk is.
De scholengroep is met zijn scholen en centra ingebed in de lokale omgeving door de samenwerking met lokale besturen en sociale, culturele, sportieve en economische actoren uit de omgeving.
De sterke binding en het gevoel van samenhorigheid tussen de scholen, centra en centrale diensten, uitgaande van het respect voor de eigenheid van eenieder, zorgt voor een krachtige synergie binnen de scholengroep.
Elk personeelslid is een inspirerende en ondernemende kracht. We realiseren voor elke leerling of cursist maximale leerwinst en zelfontplooiing, rekening houdend met de talenten, interesses en individuele ontwikkelingsmogelijkheden van elkeen. Bij ons komt men ook graag naar school.
Onze leerlingen/cursisten zijn goed opgeleid om actief mee te bouwen aan de maatschappij van vandaag en van de toekomst. Ze getuigen hierbij van burgerzin, open en democratische ingesteldheid, kritische en sociale zin.