tel. 051 26 75 50 Hugo Verrieststraat 68 | Roeselare | info@sgr26.be

Sollicitatie

Sollicitatie MVDP

Solliciteren voor Scholengroep Mandel en Leie

Ik solliciteer voor: 

Regio
Functie
Uurrooster

Mijn gegevens:

Geslacht

Fiscale gegevens en samenstelling gezin

Burgerlijke stand

Gegevens echtgeno(o)t(e) / partner

Ten laste
Gehandicapt
Inkomen partner < € 206/maand*
*minder dan 206 euro per maand
Inkomen persioen of rente < € 411/maand*
*minder dan 411 euro per maand
Statuut