tel. 051 26 75 50 Hugo Verrieststraat 68 | Roeselare | info@sgr26.be

Bestuur

De scholengroep wordt bestuurd door, een algemene vergadering, een raad van bestuur, een college van directeurs en een algemeen directeur.

De Raad van Bestuur is het hoogste beslissingsorgaan.

De algemeen directeur staat in voor het dagelijkse beheer van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid. Voor alle aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de scholengroep of de scholen vertegenwoordigt de algemeen directeur het GO! in en buiten rechte.

Hij is ook voorzitter van het college van directeurs, dat is samengesteld uit alle directeurs. Samen met het college van directeurs, bereidt hij de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor.

De algemeen directeur kan voor zijn taken rekenen op een team vaste medewerkers.