tel. 051 26 75 50 Hugo Verrieststraat 68 | Roeselare | info@sgr26.be

Schoolraden

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders, meerderjarige cursisten en vertegenwoordigers uit de ruime omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar, met uitzondering van het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, waar de schoolraad voor een periode van 2 jaar wordt verkozen.

De schoolraad verkiest zijn voorzitter en ondervoorzitter. In het basis en secundair onderwijs bepaalt de schoolraad de wijze waarop de leerlingen worden betrokken bij de werking van de schoolraad. Schoolraden van hetzelfde onderwijsniveau, die in eenzelfde omgeving gevestigd zijn, kunnen beslissen om één schoolraad te vormen of te blijven vormen.

Meer details vindt u in het bijzonder decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs in het hoofdstuk over de schoolraad.

Uitgebreide info over de geledingen en bevoegdheden van de schoolraad komt aan bod in de handleiding voor leden van de schoolraad.