tel. 051 26 75 50 Hugo Verrieststraat 68 | Roeselare | info@sgr26.be

Actieve ‘wereld’burgers

Wereldburgerschapseducatie wil leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling tot nieuwsgierige, verantwoordelijke, kritische burgers, die zich bewust zijn van de mondiale uitdagingen. Leerlingen worden daarbij gestimuleerd om zich te engageren voor een meer rechtvaardige wereld.

Dit is geen gemakkelijke opdracht. Samen leren samenleven wordt hierbij vanuit een breed perspectief benaderd. We streven naar een maximale participatie van leerlingen die via verschillende vaardigheden hun ontwikkeling tot wereldburger vorm geven. Kritisch denken, verbanden leggen, tonen van empathie, engagement aangaan, actie ondernemen,… zijn hier enkele voorbeelden van.

Wereldburgerschapseducatie biedt een meerwaarde, zowel bij kleuters, kinderen, studenten als volwassenen. Het begint bij ontdekken en bewust worden en gaat verder tot actie ondernemen, klein of groot. Belangrijk hierbij is zeker ook het engagement van leerkrachten en medewerkers. Wat je zelf voelt, breng je beter over.

De kerndoelen halen we uit het leerplan wereldoriëntatie, maar eigenlijk streven we naar een implementatie van wereldburgerschap doorheen de volledige klaspraktijk.

Als we allemaal samen de handen in elkaar slaan, kunnen we de wereld omarmen.